chámanos GRATIS881 304 130
Mundo R
área cliente

881 304 130

o desenvolvemento sostible é un dos eixos principais para o Grupo Euskaltel. A integración do desenvolvemento sostible no núcleo da nosa actividade foise desenvolvendo cunha filosofía corporativa na que o noso crecemento está estreitamente ligado a unha achega visible, tanxible e medible de valor social, económico e ambiental á sociedade e aos nosos grupos de interese.

como operadores baseamos a estratexia de Grupo en proxectos sostibles tomando como referencia para iso a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible, baseada nos dezasete Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS). Traballamos conforme ás normas e aos principios nacionais e internacionais recoñecidos en materia de dereitos humanos, normas laborais, protección ambiental e anticorrupción, contribuíndo dese modo á consecución dos ODS.

máis información sobre noso desempeño e impacto en materia de sustentabilidade dispoñible en:
memoria de empresa responsable e estado de información non financeira

no Grupo Euskaltel estamos comprometidos co cumprimento normativo, e, en particular, co cumprimento da normativa penal, e así, declaramos tolerancia cero coa comisión de delitos, e implantamos un modelo de organización e xestión de riscos penais e antisuborno, descrito no Manual de prevención de riscos penais e antisuborno, cuxas principais finalidades son mostrar os elementos fundamentais do modelo de xestión de delitos e antisuborno, servir como medio de prevención da comisión de delitos e promover unha cultura ética corporativa, de cumprimento normativo e contraria ao suborno e a corrupción.

no marco do modelo de organización e xestión de riscos penais, e como desenvolvemento da tolerancia cero coa comisión de delitos, o Consello de Administración do Grupo Euskaltel aprobou, entre outra normativa, as seguintes Políticas Corporativas:

  • unha Política Corporativa de Compliance Penal, que se configura como o marco xeral do modelo de organización e xestión dos riscos penais,
  • e unha Política Corporativa Anticorrupción para a xestión de xeito específico dos delitos de suborno e corrupción.

o noso Modelo de xestión antisuborno obtivo o certificado AENOR de Sistemas de Xestión Antisuborno segundo a Norma UNE ISO 37001. Esta certificación valida que no Grupo Euskaltel establecemos e aplicamos medidas para previr, detectar e combater prácticas relacionadas coa corrupción e o suborno, desenvolvendo unha cultura de cumprimento e compromiso ético. O certificado está dispoñible para a súa consulta no seguinte enlace: certificado antisoborno R

Política de cookies

En nuestra web utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte un mejor servizo cuando vuelvas a visitarnos. Al navegar por nuestra web estás aceptando su uso. Encuentra aquí toda la información sobre nuestra política de cookies.

Acepto