menú

mantemento

só por ser cliente de R dispós da mellor atención telefónica gratuíta e das solucións de mantemento máis completas con:

 • tempos de resolución de 48, 8 ou 4 horas
 • garantía de rede interior de por vida (PTR, cableado, tomas)
 • axudaR: soporte telefónico para dispositivos e aplicacións ofimáticas (máximo de 3 soportes ao semestre)
 • móbil de cortesía gratuíto con cobertura de danos**
 • seguro de desprazamento, que inclúe:
  • reconfiguración de navegación internet (tcp-ip) para cablemódem (rtc non incluído) ata 4 pcs con cablemódem router
  • sintonización de televisores conectados a R
  • reparación da rede interior instalada (PTR, cableado e tomas) ou conectada (cableado e tomas de teléfono reaproveitadas) por R
  • máximo de 3 actuacións por semestre (1 en caso de sintonización de televisores conectados a R)
 • a axuda para a configuración do terminal móbil en tenda R inclúe:
  • configuración punto de acceso internet no móbil, configuración correo no móbil, descarga de apps, traspaso de contactos, configuración de aplicación wificlientes, descarga e configuración nube R, eliminación de código de seguridade, actualización do software ou optimización do rendemento do terminal
  • máximo 3 actuacións por trimestre (considérase actuación cada unha das operacións descritas nos puntos anteriores)

 

básico
bronce
prata
ouro
horario laboral
de 9 a 21h
luns a sábado
luns a sábado
luns a sábado
luns a domingo
garantía rede interior
6 meses
seguro desprazamento
causa R
seguro desprazamento
causa cliente
65 €
(53,71 sen IVE)
atención telefónica
gratuíta 24x7
axuda R: soporte dispositivos
e programas
móbil cortesía
reparación***
6 €
(4,96 sen IVE)
axuda configuración do
terminal en tenda R e CAC
3 €*
(2,48 sen IVE)
presupostos reparación
rexeitados****
iphone 23€ / resto marcas: 15€
cambio de SIM por roubo, perda
ou cambio de formato*****
6 €
(4,96 sen IVE)
prezo
incluído no combo
5 €/mes
(4,13 sen IVE)
7 €/mes
(5,78 sen IVE)
18,15 €/mes
(15 sen IVE)
* tempo de resolución en caso de corte de servizo de 4 e 8 laborais para os mantemento ouro e prata respectivamente, e 48 horas naturais para o mantemento bronce e o básico. En caso de degradado no servizo, hai que multiplicar por tres os tempos de resolución indicados
** en caso de que o cliente solicite as operacións actualización SW, optimización rendemento terminal ou eliminación código de seguridade, o custo será 9 € (7,44 sen IVE)
*** se envías a reparar un terminal comprado a R; non válido para móbiles comprados fóra de R. Durante o período do préstamo, podes ter cubertos os danos que puidera sufrir o móbil de cortesía contratando a cobertura de danos por tan só 3€ (2,48 sen IVE). Non cobre a non devolución do mesmo
**** inclúe os orzamentos de terminais de calquera marca, adquiridos a R e cuxa reparación se xestionou con R
***** estarán exentos de cargo os cambios de formato se o cliente adquiriu a R un terminal no 15 días anteriores á operación

 

só por ser cliente de R dispós da mellor atención telefónica gratuíta e das solucións de mantemento máis completas con:

 • tempos de resolución de 48, 8 ou 4 horas
 • garantía de rede interior de por vida (PTR, cableado, tomas)
 • axudaR: soporte telefónico para dispositivos e aplicacións ofimáticas (máximo de 3 soportes ao semestre)
 • móbil de cortesía gratuíto con cobertura de danos**
 • seguro de desprazamento, que inclúe:
  • reconfiguración de navegación internet (tcp-ip) para cablemódem (rtc non incluído) ata 4 pcs con cablemódem router
  • sintonización de televisores conectados a R
  • reparación da rede interior instalada (PTR, cableado e tomas) ou conectada (cableado e tomas de teléfono reaproveitadas) por R
  • máximo de 3 actuacións por semestre (1 en caso de sintonización de televisores conectados a R)
 • a axuda para a configuración do terminal móbil en tenda R inclúe:
  • configuración punto de acceso internet no móbil, configuración correo no móbil, descarga de apps, traspaso de contactos, configuración de aplicación wificlientes, descarga e configuración nube R, eliminación de código de seguridade, actualización do software ou optimización do rendemento do terminal
  • máximo 3 actuacións por trimestre (considérase actuación cada unha das operacións descritas nos puntos anteriores)

 

horario laboral de 9 a 21h
básico: luns a sábado
bronce: luns a sábado
prata: luns a sábado
ouro: luns a domingo

garantía de rede interior
básico: 6 meses
bronce: si
prata: si
ouro: si

seguro desprazamento causa R
básico: 6 meses
bronce: si
prata: si
ouro: si

seguro desprazamento causa cliente
básico: 65€ (53,71 sen IVE)
bronce: si
prata: si
ouro: si

atención telefónica gratuíta 24x7
básico: si
bronce: si
prata: si
ouro: si

axuda R: soporte dispositivos e programas
básico: non
bronce: non
prata: si
ouro: si

móbil cortesía reparación***
básico: 6€ (4,96 sen IVE)
bronce: si
prata: si
ouro: si

axuda configuración do terminal en tenda R e CAC
básico: 3€* (2,48 sen IVE)
bronce: si
prata: si
ouro: si

presupostos reparación rexeitados****
básico: iphone 23€ / resto marcas: 15€
bronce: si
prata: si
ouro: si

cambio de SIM por roubo, perda ou cambio de formato*****
básico: 6€ (4,96 sen IVE)
bronce: si
prata: si
ouro: si

prezo
básico: incluído no combo
bronce: 4,24€ (3,5 sen IVE)
prata: 6,66€ (5,5 sen IVE)
ouro: 18,15€ (15 sen IVE)

* tempo de resolución en caso de corte de servizo de 4 e 8 laborais para os mantemento ouro e prata respectivamente, e 48 horas naturais para o mantemento bronce e o básico. En caso de degradado no servizo, hai que multiplicar por tres os tempos de resolución indicados
** en caso de que o cliente solicite as operacións actualización SW, optimización rendemento terminal ou eliminación código de seguridade, o custo será 9 € (7,44 sen IVE)
*** se envías a reparar un terminal comprado a R; non válido para móbiles comprados fóra de R. Durante o período do préstamo, podes ter cubertos os danos que puidera sufrir o móbil de cortesía contratando a cobertura de danos por tan só 3€ (2,48 sen IVE). Non cobre a non devolución do mesmo
**** inclúe os orzamentos de terminais de calquera marca, adquiridos a R e cuxa reparación se xestionou con R
***** estarán exentos de cargo os cambios de formato se o cliente adquiriu un terminal no 15 días anteriores á operación