Ordenador, ratón y planta

dereito acceso

desde aquí podes coñecer qué datos temos sobre a túa persona ou ben coñecer a información exacta dunha conversación.

cubre o seguinte formulario, achega unha copia do teu DNI (en caso de actuar por medio de representante legal é necesario incluír copia do DNI do representante, así como do documento que recolla a representación) e envíasnolo por calquera dos seguintes medios:
ao correo electrónico fala-con-R@mundo-r.net
ao apartado de correos 2096 15080 A Coruña

Prazos:
R informarache no prazo de 1 mes dende a recepción da túa petición da aceptación ou denegación da mesma.

Coa información da aceptación da túa petición de acceso aos teus datos persoais, R remitirache dita información (os teus datos persoais incluídos nos ficheiros de R, os resultantes de calquera elaboración, proceso ou tratamento, a finalidade do tratamento que facemos con eles, a orixe dos mesmos, os cesionarios e o prazo previsto de conservación dos mesmos) ou ben convidarate ás súas instalacións para que os visualices persoalmente.

No caso de que solicitases acceso a unha gravación, remitiráseche un arquivo de audio coa mesma.

calquera sistema operativo
nome: dereito_acceso.pdf
tamaño: 21,57 Kb
descargar o formulario de dereito de acceso

Política de cookies

En nuestra web utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte un mejor servizo cuando vuelvas a visitarnos. Al navegar por nuestra web estás aceptando su uso. Encuentra aquí toda la información sobre nuestra política de cookies.

Acepto