menú

mantemento

con R tes atención telefónica gratuíta e un tempo de resposta ante avarías de 48 horas naturais incluídos no teu combo.

ademais, tes solucións de mantemento máis completas con:

 • tempos de resolución de 12, 8 ou 4 horas laborables
 • garantía de rede interior de por vida (PTR, cableado, tomas)
 • axudaR: soporte telefónico para dispositivos e aplicacións ofimáticas
 • móbil de cortesía gratuíto con cobertura de danos**
 • seguro de desprazamento, que inclúe:
  • reconfiguración de navegación internet (tcp-ip) para cablemódem (rtc non incluído) ata 4 pcs con cablemódem router
  • sintonización de televisores conectados a R
  • reparación da rede interior instalada (PTR, cableado e tomas) ou conectada (cableado e tomas de teléfono reaproveitadas) por R
  • máximo de 3 actuacións por semestre (1 en caso de sintonización de televisores conectados a R)
 • a axuda para a configuración do terminal móbil en tenda R inclúe:
  • configuración punto de acceso internet no móbil, configuración correo no móbil, descarga de apps, traspaso de contactos, configuración de aplicación wificlientes, descarga e configuración nube R, eliminación de código de seguridade, actualización do software ou optimización do rendemento do terminal
  • máximo 3 actuacións por trimestre (considérase actuación cada unha das operacións descritas nos puntos anteriores)

 

básico
bronce
prata
ouro
tempo resolución
(corte de servizo)
48h naturais
12h laborables
8h laborables
4h laborables
horario laboral
de 9 a 21h
luns a sábado
luns a sábado
luns a sábado
luns a domingo
garantía rede interior
6 meses
seguro desprazamento
causa R
seguro desprazamento
causa cliente
45 €
(37,20 sen IVE)
atención telefónica
gratuíta 24x7
axuda R: soporte dispositivos
e programas
móbil cortesía
reparación***
6 €
(4,96 sen IVE)
axuda configuración do
terminal en tenda R e CAC
3 €*
(2,48 sen IVE)
presupostos reparación
rexeitados****
iphone 23€ / resto marcas: 15€
cambio de SIM
por roubo ou perda
9 €
(7,43 sen IVE)
prezo
incluído no combo
4,24 €/mes
(3,5 sen IVE)
6,66 €/mes
(5,5 sen IVE)
18,15 €/mes
(15 sen IVE)
* en caso de que o cliente solicite as operacións actualización SW, optimización rendimento terminal ou eliminación código de seguridade, o custo será 9 € (7,44 sen IVE)
** durante o período de préstamo, tes cubertos os danos que puidera sufrir o móbil de cortesía. Non cobre a non devolución do mesmo
*** se envías a reparar un terminal comprado a R; non válido para móbiles comprados fóra de R
**** inclúe os presupostos de calquera marca, BQ incluída.

 

con R tes atención telefónica gratuíta e un tempo de resposta ante avarías de 48 horas naturais incluídos no teu combo.

ademais, tes solucións de mantemento máis completas con:

 • tempos de resolución de 12, 8 ou 4 horas laborables
 • garantía de rede interior de por vida (PTR, cableado, tomas)
 • axudaR: soporte telefónico para dispositivos e aplicacións ofimáticas
 • móbil de cortesía gratuíto con cobertura de danos**
 • seguro de desprazamento, que inclúe:
  • reconfiguración de navegación internet (tcp-ip) para cablemódem (rtc non incluído) ata 4 pcs con cablemódem router
  • sintonización de televisores conectados a R
  • reparación da rede interior instalada (PTR, cableado e tomas) ou conectada (cableado e tomas de teléfono reaproveitadas) por R
  • máximo de 3 actuacións por semestre (1 en caso de sintonización de televisores conectados a R)
 • a axuda para a configuración do terminal móbil en tenda R inclúe:
  • configuración punto de acceso internet no móbil, configuración correo no móbil, descarga de apps, traspaso de contactos, configuración de aplicación wificlientes, descarga e configuración nube R, eliminación de código de seguridade, actualización do software ou optimización do rendemento do terminal
  • máximo 3 actuacións por trimestre (considérase actuación cada unha das operacións descritas nos puntos anteriores)

 

tempo resolución (corte de servizo)
básico: 48h naturais
bronce: 12h laborables
prata: 8h laborables
ouro: 4h laborables

horario laboral de 9 a 21h
básico: luns a sábado
bronce: luns a sábado
prata: luns a sábado
ouro: luns a domingo

garantía de rede interior
básico: 6 meses
bronce: si
prata: si
ouro: si

seguro desprazamento causa R
básico: 6 meses
bronce: si
prata: si
ouro: si

seguro desprazamento causa cliente
básico: 45€ (37,20 sen IVE)
bronce: si
prata: si
ouro: si

atención telefónica gratuíta 24x7
básico: si
bronce: si
prata: si
ouro: si

axuda R: soporte dispositivos e programas
básico: non
bronce: non
prata: si
ouro: si

móbil cortesía reparación***
básico: 6€ (4,96 sen IVE)
bronce: si
prata: si
ouro: si

axuda configuración do terminal en tenda R e CAC
básico: 3€* (2,48 sen IVE)
bronce: si
prata: si
ouro: si

presupostos reparación rexeitados****
básico: iphone 23€ / resto marcas: 15€
bronce: si
prata: si
ouro: si

cambio de SIM por roubo ou perda
básico: 9€ (7,43 sen IVE)
bronce: si
prata: si
ouro: si

prezo
básico: incluído no combo
bronce: 4,24€ (3,5 sen IVE)
prata: 6,66€ (5,5 sen IVE)
ouro: 18,15€ (15 sen IVE)

* en caso de que o cliente solicite as operacións actualización SW, optimización rendimento terminal ou eliminación código de seguridade, o custo será 9 € (7,44 sen IVE)
** durante o período de préstamo, tes cubertos os danos que puidera sufrir o móbil de cortesía. Non cobre a non devolución do mesmo
*** se envías a reparar un terminal comprado a R; non válido para móbiles comprados fóra de R
**** inclúe os presupostos de calquera marca, BQ incluída.